ที่ดิน ขาย (฿1,400,000), ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | Orbzu