อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿9,000,000), 412-413 ตำบล เชียงยืน อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม 44160 ประเทศไทย | Orbzu