2 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿1,950,000), 87/100 ซอย หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติเคหะชุมชนนครราชสีมา 36 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย | Orbzu