3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿5,900,000), 22 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านหนองพรานพุก, ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบล ทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประเทศไทย | Orbzu