ที่ดิน ขาย (฿3,400,000), ถนน กรอกใน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ประเทศไทย | Orbzu