ที่ดิน ขาย (฿66,000,000), 68/20 ถนน ศุขประยูร ตำบล หนองกะขะ อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 ประเทศไทย | Orbzu