ที่ดิน ขาย (฿12,000,000), 343/128 ถนน เจิมจอมพล อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย | Orbzu