2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1), ซอย ชลาสมุทร ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย | Orbzu