อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (Price on Application), เลขที่ 102/80-83 หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย | Orbzu