อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿1), 1 ถนน ดินสอ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย | Orbzu