ที่ดิน ขาย (฿33,925,000), ถนน โยธาธิการ นครราชสีมา 2049 ตำบล ขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย | Orbzu