ที่ดิน ขาย (฿42,000,000), ถนน ทางคู่ขนาน กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย | Orbzu