ที่ดิน ขาย (฿93,780,000), 68 ราษฎร์พลี 2 ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย | Orbzu