1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,200,000), 81/552 อาคาร D ชั้น 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย | Orbzu