ที่ดิน ขาย (฿48,000,000), ถนน ถนนสนิทไชย ตำบล มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 ประเทศไทย | Orbzu