ที่ดิน ขาย (฿1,990,000), เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น 40110 ประเทศไทย | Orbzu