อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (Price on Application), 87/27 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230, ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 ประเทศไทย | Orbzu