ที่ดิน ขาย (฿5,900,000), ถนน อบจ.ขก.สายบ้านหนองหิน-บ้านศิลา ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย | Orbzu