7 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿27,900,000), 128/2 ซอย พหลโยธิน 2 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu