อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿9,289,789), 3/7/3/3 ซอย วัวลาย 1 ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย | Orbzu