1 ห้องนอน คอนโด ให้เช่า (฿20,000 Monthly), 1507/3 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu