2 ห้องนอน คอนโด ให้เช่า (฿18,000 Monthly), 79/22, อาคารปทุมวันรีสอร์ท, ถนนพญาไท, แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400 แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu