อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿400,000), S.V. PLACE 721 ซอย ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 | Orbzu