อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿180,000), 1727 หมู่ 1 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | Orbzu