5 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿156,000,000), 189 หมูู่ที่ 22, อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130, Thailand | Orbzu