อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (฿35,000 Monthly), 670/80 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu