1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,900,000), ถ. ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu