ที่ดิน ขาย (฿1,200,000), พะเนา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 | Orbzu