บ้าน ขาย (฿8,450,000), 340 ตำบล ละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ประเทศไทย | Orbzu