ที่ดิน ขาย (฿33,415,000), ขนงพระ ตำบล ขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย | Orbzu