ที่ดิน ขาย (฿212,160,000), 389 11 ตำบล ยางเนิ้ง อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140 ประเทศไทย | Orbzu