ที่ดิน ขาย (฿6,000,000), ชม.4041 ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50220 ประเทศไทย | Orbzu