ที่ดิน ขาย (฿21,500,000), ถนน ศุขประยูร ตำบล มาบโป่ง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 ประเทศไทย | Orbzu