ที่ดิน ขาย (฿60,000), ซอย บ้านสหกรณ์นิคม 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย | Orbzu