ที่ดิน ให้เช่า (Price on Application), 345 ตำบล ละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ประเทศไทย | Orbzu