ที่ดิน ขาย (฿800,000), 2411 ด่านสำโรง 38/1 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย | Orbzu