ที่ดิน ขาย (฿5,000,000), CVPX+36M ตำบล พระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย | Orbzu