ที่ดิน ขาย (฿400,000), 58FW+62X ตำบล วังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย | Orbzu