อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿16,000,000), 138-139หมู๋1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120 ประเทศไทย | Orbzu