ที่ดิน ขาย (฿6,851,250), VV59+J64 ตำบล สูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา ประเทศไทย | Orbzu