อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿4,700,000), M57W+JQF ตำบล มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 ประเทศไทย | Orbzu