ที่ดิน ขาย (฿3,990,000), ถ. เพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย | Orbzu