ที่ดิน ขาย (฿35,000,000), J634+373 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี ประเทศไทย | Orbzu