ที่ดิน ขาย (฿3,100,000), VV9R+5QG ตำบล นากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา ประเทศไทย | Orbzu