อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿3,000,000), 5W7F+6QP ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย | Orbzu