ที่ดิน ขาย (฿8,200,000), 343/128 ถนน เจิมจอมพล อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย | Orbzu