อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿250), 3XCG+3XC บึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 ประเทศไทย | Orbzu