ที่ดิน ขาย (฿2,500,000), 262R+528 ตำบล พระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ประเทศไทย | Orbzu