อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (฿35,100 Monthly), 51/315, ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย | Orbzu