ที่ดิน ขาย (฿295,020,000), 64 บวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ซอยร่มเย็น ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย | Orbzu